OpenbarenOpenbaren.
Uitgerust
bewust

fundament
Grond
geloof

Open?

Je eigene energetiek “afval” vermaecken tot levenslessen…

openbaren, ervaren, voelen
dat de cirkel rond is,