Prent!


http://www.weblogzwolle.nl/content/view/37811/55/

Symbolen, metaforen, sfeer.
Een prent waarin alles symbolische waarde heeft.
De tafel met drie poten, de kom, het blad wat nét buiten beeld valt, maar gelukkig wel veilig ‘vastgeplakt’ met schildertape. De schildertape is geïnspireerd is op het werk van Jolanda van Harten! (daar kwam ik een week later, per ongeluk achter. Schaamrood naar mijn wangen… oeps! ) De twee soorten stof… de letters wat lijkt op Chinees, als je er snel naar kijkt.

 

De tekst.
Geïnspireerd op stilte; het moment dat je hoofd ophoudt met kakelen en je samenvalt met jezelf. Geïnspireerd op ontmoetingen waarin je gelijkgestemden ontmoet.

Een oplage van 39, natuurlijk want 3×3=9… ieder zingt zijn eigen lied.

Kan je een prent vol stilte gebruiken?  Maak dan € 40,- (lees verder! want…) over op rek.nr 91.84.277 t.a.v. Grafisch Atelier Zwolle, o.v.v. donatie 2013.  (meer mag ook, u doet er goed mee, het grafisch atelier draait volledig vrijwillig, zonder subziedie. Door de donateursgelden kan het grafisch atelier fijne projecten organiseren, zoals bijvoorbeeld Poezien. )

Er zijn nog 2 prenten beschikbaar. Inmiddels 2014, de prent ligt nu in de grafiekmap en is nu € 80,-. Nog steeds een koopje! Alleen wel dubbelzoveelalshetanderekoopje.